مراحل درخواست ویزا


قوانین کلی:
- کلیه متقاضیان باید به هنگام درخواست برای ویزا در ایران حضور داشته باشند.
 - هزینه پرداخت شده برای ویزا به هیچ وجه قابل برگشت نمی باشد.( 35یورو برای ویزای یکبار ورود و 70یورو برای ویزای 2 بار ورود).
- آزانس های مسافرتی می توانند فقط برای اتباع ایرانی و فقط برای ویزای توریستی درخواست ویزا بنمایند.
 برای کلیه انواع دیگر ویزا متقاضی باید شخصا" به سفارت مراجعه کند.
گذرنامه ها:
- گذرنامه باید به هنگام درخواست ویزا حد اقل 6 ماه اعتبار داشته باشد.
- گذرنامه باید به خوبی نگهداری شده، دارای کلیه صفحات بوده و به هیچ وجه پاره یا مخدوش نباشد.
- گذرنامه باید دارای حداقل یک صفحه  روادیدسفید برای چسباندن ویزای تایلند باشد.
- اگر تاریخ 29 فوریه در گذرنامه قید شده باشد ( تاریخ صدور/ انقضا و یا تاریخ تولد) باید چک بشود که سال کبیسه است یا خیر
 - در صورت وجود هر گونه مهر و یا علامت و یا نوشته مشکوک و نا آشنای تایلندی در گذرنامه حتما" از سفارت درخواست راهنمایی کنید.
- در صورت وجود هر گونه مهر اخراج در گذرنامه ایرانی لطفا" با سفارت مشورت نمایید.
مدارک درخواست ویزا:
1)  1 برگ فرم ویزا که به طور کامل و با جزئیات به زبان انگلیسی تایپ شده باشد.
2)  1 قطعه عکس یک شکل جدید 3x4 که به فرم  ویزا چسبانده شده باشد.
3) کپی شناسنامه، گذرنامه و کارت ملی (حتما در یک صفحه A4)
4)  کپی بلیط  (حتما در یک صفحه A4)
5) نامه ضمانت آژانس مسافرتی (در صورتی که از طریق آژانس اقدام گردد)
6)متقاضی باید شخصا" صحت مندرجات فرم را تایید و امضاء نماید.
 
 

دسترسی سریع