هزینه انواع ویزا


  • ویزای توریستی یکبار ورود
35 یورو
  • ویزای تجاری یکبار ورود
60 یورو
  • ویزای تجاری چندبار ورود یکساله
140 یورو
  • ویزای گذری
25 یورو

دسترسی سریع