مدارک لازم جهت صدور ویزا


 
ويزای توريستی
 
·        اصل و کپی بليط(حتما در یک صفحه A4) تاييد شده هوايی به مقصد تايلند الزامی است.
·        یک قطعه عکس جديد 3×4 رنگی – تمام رخ – بدون عينک (به فرم ویزا چسبانده شود)
·        اصل گذر نامه
·        کپی گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی (حتما در یک صفحه A4)

·        اعتبار گذرنامه حتما بايد بيشتر از شش ماه باشد.

·        تکميل کردن 1 برگ فرم صدور ويزا ( فرم ويزا حتما تايپ شده باشد.)

·         جهت تحويل و دريافت مدارک حضور صاحب گذرنامه الزامی است

·        وجه قابل پرداخت فقط به واحد پول يورو به مبلغ 35 يورو می باشد.

 

 


ويزای تجاری

دعوتنامه برای ويزای تجاری الزامی است.

  • وجه قابل پرداخت فقط به واحد پول يورو به مبلغ 50 يورو می باشد.
  •  یک قطعه عکس جديد 3×4 رنگی – تمام رخ – بدون عينک (به فرم ویزا چسبانده شود)
  • اصل گذر نامه
  • کپی گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی (حتما در یک صفحه A4)
  • اعتبار گذرنامه حتما بايد بيشتر از شش ماه باشد.
  • تکميل کردن 1 برگ فرم صدور ويزا ( فرم ويزا حتما تايپ شده باشد.)
  • يک نسخه کپی از صفحه اول شناسنامه
  • جهت تحويل و دريافت مدارک حضور صاحب گذرنامه الزامی است
  •  ارائه دعوت نامه معتبر از شرکت تجاری مربوطه در تایلند
  •  کد اقتصادی شرکت مربوطه در تایلند دسترسی سریع