ارتباط با بخش کنسولی


سفارت پادشاهی تایلند به اطلاع می رساند که آدرس پست الکترونیکی ذیل جهت ارتباط شما با بخش کنسولی فعال می باشد:

 

thaiconsultehran@gmail.com                                                                                                                                

 

 

شما می توانید با آدرس پست الکترونیکی فوق هر گونه پرسش، پیشنهاد و یا موارد مورد نگرانی خود را  به زبان انگلیسی مستقیما" با کنسول ها در بخش کنسولی در میان بگذارید.


دسترسی سریع