استخدام نیروی کار تایلندی


بدینوسیله به اطلاع می رساند که کارفرمایان ایرانی می توانند فقط از دو طریق ذیل نیروی کار تایلندی را به استخدام در آورند:

 

1-      از طریق مراجعه به اداره اشتغال برون مرزی     Thailand Overseas Employment Administration  (TOEA)

به آدرس ایمیل  overseas@doe.go.th

 

 

2-      از طریق آژانس های کاریابی ثبت شده و مورد تایید در آدرس اینترنتی   (http://overseas.doe.go.th/form/ListCompanyThai_2011.pdf)

 

 

با استفاده از این دو کانال، کارفرمایان ایرانی می توانند اطمینان حاصل نمایند که نیروی کار مجرب و آموزش دیده را به استخدام در آورده و همچنین مجبور به پرداخت هزینه های بی مورد و هزینه های اضافی بازگزداندن نیروی کار نا آزموده نخواهند بود.

 
 

 

 

 

 

 

راهنمای استخدام نیرو به صورت قانونی

 

 

1 – شرکت های ایرانی که تمایل دارند کارگران تایلندی را به استخدام خود درآورند باید مدارک ذیل را به سفارت پادشاهی تایلند در تهران ارائه نمایند:

 

1.1-             وکالتنامه که در آن یک شرکت کاریابی در تایلند به عنوان نماینده شرکت ایرانی تعیین شده باشد.

1.2-             نامه تقاضای نیرو که در آن سمت، تعداد کارگران و مقدار دستمزد قید شده باشد.

1.3-             قراردادکار

1.4-             مدارک رسمی ثبت شرکت ایرانی

1.5-             نامه تاییدیه از مقامات ذیربط ایرانی مبنی بر وجود کار برای کارگران

 

2 _ علاوه بر مدارک فوق، شرکت باید مدارک ذیل را نیز به سفارت ارائه نماید:

 

2.1-     نامه تاییدیه از طرف سازمان دولتی با قید تعداد کارگر خارجی که شرکت مجاز به استخدام آن ها میباشد.

2.2-     نامه تعهد شرکت به قبول مسئولیت و پرداخت حقوق و اضافه کاری طبق موارد ذکر شده در قرارداد.

2.3-     نامه تعهد شرکت کاریابی به بازگرداندان هر یک از کارگران که از زمان ورود قادر به یافتن کار نشده اند، یا کارایی لازم  را نداشته اند و یا دوره کارآموزی را با موفقیت نگذرانده اند به تایلند.

2.4-     تصاویر محل کار، و محل اسکان کارگران

2.5-     جزئیات پروژه هایی که کارگران در آن ها مشغول به کار خواهند شد.

2.6-    لیست اسامی کارگران تایلندی که مشغول به کار در آن شرکت می باشند (در صورتی که وجود داشته باشد) ، به همراه شماره گذرنامه و تاریخ شروع و خاتمه کار آن ها.

2.7-     گزارش مالی شرکت استخدام کننده.

 

3 _ کلیه مدارک بند 1 باید با نسخه ترجمه شده به زبان انگلیسی همراه بوده و به تایید منابع رسمی و دولتی رسیده باشد و توسط نماینده رسمی شرکت به سفارت ارائه گردد.

 

4 _ تا زمانی که کلیه مدارک ذکر شده در بند 2 به سفارت ارائه نشده، سفارت مراحل قانونی سازی مدارک ذکر شده در بند 1 را آغاز نخواهد کرد.

 

5 _ سفارت در صورت نیاز به اطلاعات بیشتردر کلیه مراحل آن را درخواست نموده و در نپذیرفتن درخواست یا مدارک شرکت مختار می باشد

 

6 _ هزینه قانونی سازی هر مدرک 15 یورور می باشد. 

 

7 _ سفارت کلیه شکایات وارده از طرف کارگران تایلندی را با جدیت دنبال کرده وبا استخدام نیروی کار جدید در آن شرکت تا زمان رسیدگی و حل شکایات موافقت نخواهد نمود.

 

 


دسترسی سریع