اطلاعیه


از تاریخ 18 آپریل 2013 ، واردات و یا حمل دارویی به نام pseudoephedrine (C10H15NOو یا نام های تجاری افرینول (Afrinol) سودافد (Sudafed) و یا سینوتب(sinutab) به داخل کشور تایلند یا در حین عبور از این کشور اکیدا ممنوع می باشد.

مسافران حتی در حالت ترانزیت یا به قصد ورود به تایلند اجازه حمل یا همراه داشتن این دارو را ندارند.

متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به 5 سال زندان  و جریمه ی نقدی به مبلغ حداکثر 100.000 بات  محکوم خواهند گردید.

تاریخ ایجاد: یکشنبه 5 خرداد 1392
تاریخ انتشار: یکشنبه 5 خرداد 1392
تعداد بازدید: 6707

دسترسی سریع