افزایش هزینه های ویزا


 

اطلاعیه
شماره 1394/ 1
هزینه جدید ویزا


  به علت افت ارزش ارز یورو در برابر پول تایلند " بات " ، هزینه های روادید برای ورود اتباع بیگانه به تایلند به شرح زیر می باشد:
 1. هزینه های روادید
  1.1 ویزای ترانزیت     25 یورو
  1.2 ویزای توریستی یکبار ورود   35 یورو
  1.3 ویزای توریستی دوبار ورود   70 یورو
  1.4 روادید غیر مهاجرتی (تجاری، تحصیلی، غیره)
  - روادید غیر مهاجرتی یکبار ورود  60 یورو
  - روادید غیر مهاجرتی چندبار ورود       140 یورو
 2. هزینه صدور گذرنامه جدید (مخصوص اتباع تایلندی)
  2.1 گذرنامه عادی 5 ساله     30 یورو
  2.2 گذرنامه موقت 1 ساله     10 یورو
 3. هزینه تایید مدارک      15 یورو

            
سفارت پادشاهی تایلند       
         22 اردیبهشت 1394      

تاریخ ایجاد: چهارشنبه 23 ارديبهشت 1394
تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 ارديبهشت 1394
تعداد بازدید: 14886

دسترسی سریع